Abhishek Bachan at a gas station

[I notice attendants name tag]
1. Abhishek Bachan!
[smile]
1. Abhishek film shoot pe aye ho kiya?
2. Abhishek Bachan hota toh yahan kaam karta?
1. Film shoot hoga! [smile] Deko, cameras hai har taraf.
[pay for gas]
1.  Koi baat nahin, mehnat karne mein izzat hai.